Objavljen Javni poziv malim i srednjim kompanijama za sufinansiranje mjera energijske tranzicije

Ministar Delić uručio medalje najboljima: Vrhunsko skijanje se vratilo na Bjelašnicu, održana prestižna trka FIS Evropa kupa
13 Februara, 2023
Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo primilo delegaciju Dogs Trust Velike Britanije;  Kanton Sarajevo primjer je pozitivnih promjena u BiH u oblasti zaštite životinja  
21 Februara, 2023

Objavljen Javni poziv malim i srednjim kompanijama za sufinansiranje mjera energijske tranzicije

Sarajevska regionalna razvojna agencija (SERDA) objavila je danas Javni poziv za sufinansiranje mjera energijske tranizcije za mala i srednja preduzeća iz oblasti drvne i metaloprerađivačke indusrije s područja Kantona Sarajevo. Ovaj javni poziv objavljen je s ciljem realizacije projekta sufinansiranja izrade i impelementacije energetskih audita za mala i srednja preduzeća, a projekat provode zajedno Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo,  Sarajevska regionalna razvojna agencija (SERDA) i Deutsche Gesellshaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Objavljivanju ovog javnog poziva prethodilo je potpisivanje  Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, GIZ GmbH i SERDA-e, Sporazuma između GiZ GmbH i SERDA-e, te Sporazuma o poslovnoj saradnji na provođenju projekta: “Podrška MSP u energetskoj tranziciji”, od 30.12.2022. godine zaključenog između Ministratsva privrede Kantona Sarajevo i Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA d.o.o. Sarajevo.

Javni poziv namijenjen je malim i srednjim kompanijama iz oblasti drvne i metaloprerađivačke industrije s područja Kantona Sarajevo koje su zainteresovane za tehničku i bespovratnu finansijsku podršku za implementaciju mjera energijske efikasnosti u energijskoj tranziciji.

„Kako smo krajem prošle godine i najavili, u sardnji sa SERDA-om i GIZ GmbH radimo na realizaciji projekta „Razvoj održive turističke prakse i energetski efikasnog poslovanja u Bosni i Hercegovini” koji implementira Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo, a finansira Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo u saradnji sa  GIZ GmbH“, izjavio je ministar privrede Adnan Delić.

Za realizaciju ovog projekta Ministarstvo privrede KS izdvojilo je 495.000 KM, a u okviru projekta predviđena je tehnička i finansijska podrška u energijskoj tranziciji MSP-ova koju čini: provedba detaljnih energijskih analiza; identifikacija potencijalnih mjera i projekata za implementaciju mjera energijske tranzicije (sa fokusom na energijsku efikasnost i tehnologije obnovljivih izvora energije); provedba analize energijskih i okolinskih benefita kao i utjecaja identificiranih mjera i projekata energijske tranzicije; odabir mjera/projekata za implementaciju mjera energijske tranzicije na osnovu prethodnih analiza i audita; provedba odabranih mjera/projekata energijske tranzicije u MSP-ovima uz finansijsku podršku Ministarstva privrede KS; praćenje i nadzor provedbe, te evaluacija i verifikacija postignutih efekata nakon provedbe odabranih mjera/projekata energijske tranzicije u MSP-ovima.

Prijave se mogu podnijeti do 22. marta 2023. godine do 14:00 sati, a Javni poziv sa svim informacijama i pratećom dokumentacijom može se preuzeti sa linka https://mp.ks.gov.ba/aktuelno/konkursi/javni-poziv-za-sufinasiranje-mjera-energijske-tranzicije-za-mala-i-srednja.

Za sve dodatne informacije, podnosioci prijava se mogu javiti na broj: 033 652 935 ili na e-mail: etks@serda.ba ili serda@serda.ba.

Svi zainteresovani trebaju dostaviti svoju prijavu na protokol Sarajevske regionalne agencije SERDA d.o.o. Sarajevo, na adresi: Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo; Kolodvorska 6, 71000 Sarajevo.

AD
AD

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.