O MENIR ođen 1985. u Doboju, završio sam opću gimnaziju „Edhem Mulabdić“ u Maglaju, nakon čega diplomiram na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja na Univerzitetu u Sarajevu.


Godine 2018. bio sam polaznik referentnog Integratorskog workshopa Adizes Southeast Europe, a od 2019. pohađam Adizes Leadership Program. Dugi niz godina proveo sam u realnom sektoru, stekavši bogato iskustvo koje želim primijeniti pomaganju ljudima u općini Novi Grad i šire.

MOJA KARIJERA

Također, bio sam prodajni predstavnik firme Andrea & Giovanni od 2008. do 2010. te kompanije Andrea & Company od 2010. do 2017. Nakon toga sam, od 2017. do kraja 2018, u jednoj od najreprezentativnijih bosanskohercegovačkih IT kompanija obnašao funkciju pomoćnika generalnog menadžera, a zatim i dužnost direktora marketinga od 2018. do augusta 2020.

Istovremeno sam tri godine obavljao poslove menadžera u autoškoli. Osnivač sam i donedavni predsjednik sportske asocijacije „Fair Play“ te osnivač i predsjednik Upravnog odbora udruženja Dobro.ba, čija je osnovna ideja djelovanja "humanost na djelu".

NOVI GRAD U BROJKAMA

122049

broj stanovnika


39558

Broj zaposlenih


17308

Broj nezaposlenih


996 KM

Prosječna plata u 2019. godini


GALERIJA


PROGRAM ZA NOVI GRAD


Program

PREUZMITE DETALJAN PROGRAM


 

PIŠITE MI