Ministar Delić najavio prvu reviziju izdatih licenci turističkim agencijama

Skupština usvojila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu
1 Novembra, 2022
𝐙𝐚 𝐦𝐢𝐤𝐫𝐨, 𝐦𝐚𝐥𝐞 𝐢 𝐬𝐫𝐞𝐝𝐧𝐣𝐞 𝐤𝐨𝐦𝐩𝐚𝐧𝐢𝐣𝐞 𝐩𝐨 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐮 𝐳𝐚 𝐧𝐨𝐯𝐚 𝐮𝐥𝐚𝐠𝐚𝐧𝐣𝐚 𝐮 𝐭𝐞𝐡𝐧𝐨𝐥𝐨𝐬̌𝐤𝐮 𝐦𝐨𝐝𝐞𝐫𝐧𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢𝐣𝐮 𝐢 𝐮𝐯𝐨đ𝐞𝐧𝐣𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐝𝐚 𝐤𝐯𝐚𝐥𝐢𝐭𝐞𝐭𝐚 𝐨𝐝𝐛𝐫𝐞𝐧𝐨 𝟓𝟐𝟕.𝟓𝟖𝟒 𝐊𝐌
2 Novembra, 2022

Ministar Delić najavio prvu reviziju izdatih licenci turističkim agencijama

Početkom juna ove godine ministar privrede Kantona Sarajevo Adnan Delić je, nakon provedene konkursne procedure, imenovao direktoricu Direkcije za turizam čime je i zvanično ova Direkcija počela s radom, iako je ista osnovana još 2008. godine.

Obzirom da je Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, shodno Zakonu o turizmu, nadležno za izdavanje, obnovu i reviziju licenci koje se izdaju turističkim agencijama, Direkcija za turizam krenula je u sortiranje i formiranje registra izdatih licneci kako bi se uspostavio sistem koji će funkcionisati.

“Ministarstvo nije imalo sektor koji bi se bavio isključivo turizmom iako je turizam jedna od naših najrazvijenijih grana privrede, tako je da je neophodno sve što se tiče turizma dovesti u red i napraviti sistem koji će funkcionisati i kojim će biti zadovoljni svi korisnici naših usluga. Stoga je jedan od prvih poduzetih koraka Direkcije za turizam upravo revizija izdatih licenci turističkim agencijama kojima su licence istekle ili su pred istekom”, pojasnio je ministar Delić.

On je naveo da je Ministarstvo privrede, odnosno Direkcija za turizam, kao prvi korak u procesu revizije zatražilo od Kantonalne uprave za inspekcijske poslove da se izvrši provjera da li su u dosadašnjem postupku inspekcijskih nadzora utvrđene nepravilnosti u poslovanju 29 turističkih agencija kojima su licence istekle ili su pred istekom kako bi se daljnji tok revizije mogao neometano nastaviti.

“Nakon uvida u evidenciju rada tržišno-turističkih inspektora utvrđeno je da, zaključno sa 21.10.2022. godine, nisu utvrđene nepravilnosti niti poduzimane mjere prema ovim putničkim agencijama, što je nama dovoljno da nastavimo reviziju kako bi se ista što prije okončala, a agencijama produžile licence”, dodao je ministar.

Naglasio je i da agencije mogu neometano obavljati svoje djelatnosti dok traje proces revizije, a Direkcija za turizam će obavijestiti sve agnecije o potrebi dostavljanja zahtjeva i neophodne dokumentacije za obnovu licneci.

“Agencije koje su već ranije dostavile dokumentaciju, istu neće morati dostavljati ponovo ako je ona potpuna. Ukoliko je dokumentacija nepotpuna dostavit će samo dokumenatciju koja nedostaje kao dopunu postojećoj dokumenatciji”, naglasio je ministar.

Revizija licenci zakonska je obaveza Ministarstva privrede i to na svake tri godine, shodno članu 25. Zakona o turizmu Kantona Sarajevo, u novom Zakonu o turizmu čiji Prijedlog je u pripremi važenje licenci povećano je s tri na pet godina s ciljem da se tursitičkim djelatnicima smanje troškovi i obaveze koje prositiču iz procedura obnove licenci.

AD
AD

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.