Ministar Delić: Realizovani projekti iz oblasti zaštite javnog veterinarskog zdravlja; prisustvo salmonele utvrđeno kod više od 50.000 tovne peradi

Obilježen nacionalni dan BiH na svjetskoj izložbi EXPO 2020 Dubai; osim kulturno – umjetničkog programa, održane i svečana večera delegacija, press konferencija, bilateralni susreti šefova delegacija i projekcija UAE – BiH na Al Wasilu
18 Decembra, 2021
Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo produžilo rok za prijave za besplatno učešće kompanija na Sarajevo Biznis Forumu
15 Aprila, 2022

Ministar Delić: Realizovani projekti iz oblasti zaštite javnog veterinarskog zdravlja; prisustvo salmonele utvrđeno kod više od 50.000 tovne peradi

Ministar privrede Kantona Sarajevo Adnan Delić prisustvovao je danas na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu završnom sastanku na kojem su predstavljeni rezultati istraživanja na četiri projekta iz oblasti zaštite, poboljšanja i unaprijeđenja javnog veterinarskog zdravstva na području Kantona Sarajevo.

Sredstva za ova četiri projekta u iznosu nešto većem od 200.000 KM izdvojilo je Ministarstvo privrede KS kroz realizaciju Programa utroška sredstava prikupljenih od naknada za obavljene veterinarsko – zdravstvene preglede i kontrolu, namijenjenih za provođenje mjera zdravstvene zaštite životinja i sigurnosti hrane na području KS.

“Osnovni cilj ovih projekata je zaštita, poboljšanje i unaprijeđenje javnog veterinarskog zdravlja na području Kantona Sarajevo kroz aktivnosti preventivnog tretiranja različitih parazitarnih i drugih zaraznih oboljenja kod životinja koje su vrlo često prenosnici zaraznih oboljenja od kojih obolijevaju i ljudi”, istakao je ministar Delić.

Uložena sredstva su realizirana sa svrhom i povratom sredstava i već je usvojen i novi Program utroška sredstava za oblast vetrinarstva u kojem su obezbijeđena sredstva za nastavak monitoringa oboljenja i zaraza praćenih tokom 2021. godine, ali i nove projektne aktivnosti kao što je pilot projekat kontrole populacije vrana u urbanim područjima Sarajeva, kontrola zdravstvene ispravnosti meda, ispitivanje bruceloze kod pasa, te kastracija i sterilizacija pasa i mačaka.

“Ovim istraživanjima urađena su i sveobuhvatna istraživanja uginuća domaćih i divljih životinja na području Kantona Sarajevo s posebnim osvrtom na zoonoze i druge zarazne bolesti, te učestalost mikrobioloških i hemijskih uzročnika u internim kontrolama proizvođača proizvoda životinjskog porijekla. Veterinarski fakultet u projektne aktivnosti je uključio profilirane stručnjake koji su mogli odgovoriti svim projektnim zahtjevima, te mlađe kadrove, doktore veterinarske medicine i studente Veterinarskog fakulteta, čime je ovaj projekat dobio i snažan edukativni karakter i javni značaj i doprinos“, izjavio je prof.dr. Muhamed Smajlović, dekan Veterinarskog fakulteta.

Osim poboljšanja sigurnosti hrane i kontrole bolesti i edukacije interesnih skupina, kako je pojasnio prof.dr. Jasmin Omeragić, jedan od voditelja ovih projektnih aktivnosti, projekti su promovisali zaštitu zdravlja i dobrobit životinja, poboljšanje proizvodnih karakteristika životinja, zaštitu okoline, jačanje povjerenja i saradnju farmera i veterinarskih službi. 

Našim istraživanjima potvrđeno je prisustvo salmonele na četiri farme kojima je, s ciljem sprječavanja rizika po javno zdravstvo, donesena mjera sanitarnog klanja ukupno 56.280 komada tovne peradi, a to je za 20% više u odnosu na prethodnu godinu“, pojasnio je dr. Omeragić.

„Realizacijom ovog projekta dali smo veliki doprinos i značaj na prevenciji spriječavanja širenja  salmonele, a kako bi situaciju držali pod kontrolom ovaj projekat nastavlja se i u 2022. godini“, naveo je ministar Delić.

Istakao je i da su ciljevi projekata kompatibilni s važećim zakonima na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, kao i nacionalnim, kantonalnim i lokalnim akcionim planovima i strategijama za zaštitu zdravlja životinja i okoliša, te podcrtao da je iznimno važno nastaviti monitoring, posebno ako se uzme u obzir činjenica da je ovim dijagnostičkim pregledima obuhvaćeno tek 10% i 20% od ukupnog broja preživara i kopitara na području Kantona Sarajevo.

Imajući u vidu širi društveni aspekt i važnost projekata koji promoviraju zaštitu zdravlja životinja i ljudi, Fakultet je dodatno obezbijedio potrebnu opremu, pribor i materijalno-tehnička sredstva za provođenje svih pretraga i planiranih aktivnosti, a sve dijagnostičke pretrage realizirane su na Veterinarskom fakultetu  u akreditiranim laboratorijama koje imaju međunarodni standard BAS EN ISO/IEC 17025.

AD
AD

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.