Budžet Ministartsva privrede za 2022. godinu veći za skoro 16 miliona KM u odnosu na 2021. godinu

Objavljen javni poziv za prodaju hotela „Igman“; Hotel se prodaje putem neposredne pogodbe za 6,9 miliona KM
6 Decembra, 2021

Budžet Ministartsva privrede za 2022. godinu veći za skoro 16 miliona KM u odnosu na 2021. godinu

Nacrtom Budžeta za 2022. godinu predviđena budžetska sredstva za Ministarstvo privrede KS iznose 59.347.330 KM, što je povećanje  odnosu na prethodnu godinu za 15.765.489 KM, ako izuzmemo 20 miliona KM iz Fonda podrške privredi za sanaciju negativnih ekonomskih posljedica izazavanih pandemijom koronavirusa koji je bio sastavni dio Budžeta Ministarstva privrede za 2021. godinu.

Trenutno su u pripremi i do kraja mandata planiramo izmijeniti zakone o koncesijama, javno-privatnom partnerstvu, rudarstvu, turizmu, poljoprivrednim podsticajima i druge.

Nacrtom budžeta obuhvaćeni su, između ostalog, infrastrukturni projekti u iznosu od 22.767.000 KM, od kojih je 7 miliona predviđeno za infrastrukturno uređenje i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u poslovnim zonama lokalnih samouprava, što je povećanje od milion KM u odnosu na prethodnu godinu, te oko 6 miliona u odnosu 2020. godinu. Držimo da su poslovne zone temeljni preduvjet unaprijeđenja poslovnog ambijenta, kao i privlačenja novih, kvalitetnih investicija, što je osnovni razlog uvećanja sredstva na ovoj stavci.

Za uređenje riječnih korita povećan je budžet s posebnim ciljem sprječavanja i odbrane od poplava, gdje planiramo 3 miliona, s tim da ćemo posebnu pažnju obratiti na uređenje vodotoka rijeka na područjima koja su ugrožena poplavama.

Kapitalna ulaganja u iznosu od 10 miliona planirana su za podršku projektima  KJP “ZOI '84” koji podrazumijevaju obnovu i unaprijeđenje postojeće infrastrukture na Igmanu i Bjelašnici, kao što su izmještanje četverosjedne žičare, uređenje postojećih ski staza, nivelaciju, humuziranje, hidrosjetvu, uređenje i otvaranje staza prema južnoj strani planine, prikupljanje oborinskih voda za potrebe osnježenja, drenaže staza u završnoj fazi i dogradnju sistema osnježenja, te završetak Akumulacije II i izgradnju Akumulacije III.

Za podršku kapitalnim projektima KJP „Centra Skenderija“ planirano je 7 miliona KM, a projekti koji će se sufinansirati iz ovih sredstava su rekonstrukcija ledene dvorane koja će značiti povratak zimskih sportova u ovu dvoranu koja je bila jedan od domaćina Zimskih olimpijskih igara 1984. godine. Za ovaj projekat u Budžetu je predviđeno 6 od navedenih 7 miliona KM, dok je ostatak sredstava predviđen za projekte  unaprijeđenja kapaciteta za organizaciju različitih javnih i sportskih događaja, nabavku audio i binske opreme, te rasvjete i drugih elemenata  za profesionalnu organizaciju velikih javnih događaja.

Kako bismo osigurali uspješno reliziranje svih namjenskih sredstava u kantonalnim javnim preduzećima uveli smo novu praksu dodjeljivanja sredstava iz Budžeta, prema kojoj će svako javno preduzeće sredstva iz Budžeta dobijati isključivo na osnovu sporazuma koje će potpisivati s Ministarstvom za projekte, ali i redovne transfere. Sporazumi za realizaciju projekata, kao i programi utroška sredstava u svim javnim preduzećima iz našeg resora moraju biti potpisani mjesec dana od usvajanja Budžeta. Osim toga, Pravilnikom o sistematizaciji i unutrašnjoj organizaciji kreirano je posebno odjeljenje čija će bazična svrha biti upravo javna preduzeća, praćenje utroška sredstva i rada što će im omogućiti fleksibilniju i otvoreniju komunikaciju s resornim ministarstvom. 

Za poticaje maloj privredi i podsticaje poljoprivrednoj proizvodnji planirana su sredstva u iznosu od 16,4 miliona KM, od čega je pola miliona za razvoj i očuvanje starih zanata -obrta, a 8.892.000 KM za poticaj programa unaprijeđenja poslovanja subjekata male privrede, od kojih su svakako oni najvažniji subvencioniranje troškova modernizacije, digitalizacije i standardizacije poslovanja, poticaj ženskom poduzetništvu i start up-ima kroz finansiranje troškova za registraciju, uređenje prostora i nabavku sredstava za rad, pokretanje start up-a za mlade, te poticaji za edukaciju i zapošljavanje u zanatsko – obrtničkim i IT djelatnostima. Jedan od programa na koji smo posebno ponosni je realizacija kreditne linije sa stopostotnim subvencioniranjem kamate koju u 2021. godini realiziramo s bankama partnerima; ovom kreditnom linijom obezbijedli smo poslovnim subjektima koji žele unaprijediti poslovanje  skoro 110 miliona KM.

Sredstva za malu privredu također smo povećali za oko pola miliona u odnosu na prethodnu godinu jer smo analizom utroška sredstava iz 2021. godine ustanovili da je potrebno povećanje, posebno zbog našeg opredjeljenja da dodatno potičemo strateške industrije, koje mogu generirati nova, kvalitetna radna mjesta što će direktno utjecati na rast životnog standarda i unaprijeđenje poslovnog ambijenta u Kantonu.

Podsticaje za poljoprivrednu proizvodnju povećali smo sa 6,1 na 7 miliona KM u 2022. godini s ciljem unaprijeđenja poljoprivredne organske proizvodnje i nastavka kontinuiranih podsticaja s čvrstim opredjeljenjem usmjerene proizvodnje i snadbijevanja tržišta domaćim, organskim proizvodima. Također, jedan od razloga povećanja sredstava je i povećana svjesnost o važnosti domaće proizvodnje hrane, što se pokazalo posebno bitnim u ovom periodu pandemije. Osim toga, sredstva uvečavamo i zbog primijećenog povećanja poljoprivredne proizvodnje u 2021. godini, ali i plana uvođenja novih podsticaja kroz Izmjene i dopune Zakona o podsticajima u poljoprivredi na području Kantona Sarajevo. Podsticat ćemo i provođenje veterinarsko – zdravstvenih, zootehničkih i zoohigijenskih mjera u animalnoj proizvodnji, a u biljnoj proizvodnji provođenje agro – tehničkih mjera, nabavku sjemena i repro materijala kao i druge vrste podsticaja koje su definisane Zakonom. U 2021. godini poljoprivrednu proizvodnju podržali smo i otkupom viškova poljoprivrednih viškova merkantilnog kompira i luka.

Želimo istači i da je za kapitalne projekte iz oblasti šumarstva Nacrtom Budžeta planirano 3.955.000,00 KM i to za provođenje aktivnosti na uzgoju i zaštiti šuma što, između ostalog, podrazumjeva i pošumljavanje, njegu kultura, konverziju izdanačkih šuma i drugo s ciljem očuvanja i unaprijeđenja postojećeg biodiverziteta šume.

Želimo istaknuti i da smo tokom 2021. godine uradili bitne izmjene i dopune zakona o šumama i turizmu koji su rezultirali rasterećenjem privrede za oko 3,5 miliona KM smanjenjem parafiskalnih nameta za općekorisne funkcije šuma i članarine Turističkoj zajednici KS.

S ciljem potpunog rastrećenja privrede od OKFŠ-a, ali i unaprijeđenja zaštite šuma, pripremili smo Nacrt zakona za izmjene i dopune zakona o šumama koji će Skuština Kantona Sarajevo polovnimo decembra razmatrati i nadamo se usvojiti.

Osim ovog zakona i Nacrti zakona o vodama KS i Kantonalnoj agenciji za privatizaciju i investicije također su spremni i utvrđeni od Vlade KS, te će zajedno sa Zakonom o šumama biti na dnevnom redu Skupštine KS.

Trenutno su u pripremi i do kraja mandata planiramo izmijeniti zakone o koncesijama, javno-privatnom partnerstvu, rudarstvu, turizmu, poljoprivrednim podsticajima i druge.

AD
AD

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.